PAR PROJEKTU

Iepazīsti mūsu stāstu kopš pirmssākumiem

Latvijas Mājražotāji ir Latvijas Mājražotāju un Mazo ražotāju Informācijas un Atbalsta Biedrības (no 2018.gada esam saīsinājuši nosaukumu – Biedrība Latvijas Mājražotāji) radīts un vadīts projekts informācijas apkopošanai par Latvijas mājražotājiem, mazajiem ražotājiem, zemnieku saimniecībām, amatniekiem un citiem nozares pārstāvjiem.

Projekts ir uzsākts 2014.gada 2.februārī, pavisam nejauši mēģinot internetā atrast informāciju par veselīgu vietējo ražotāju un mājražotāju produkciju un ciešot neveiksmi un nonākot pie slēdziena, ka ir gan pieprasījums, gan piedāvājums, bet informācija vienuviet nav pieejama.

Tiek atvērts konts @Mājražotāji sociālajā tīklā Twitter. Atverot šo kontu, mēs, neliela domubiedru grupa – projekta autori un iniciatori, aicinājām mājražotājus iesūtīt informāciju par sevi, saviem produktiem, informāciju, kur to iespējams iegādāties. Aicinājām arī Twitter lietotājus mums pievienoties un iesūtīt mums informāciju par viņiem zināmajiem mājražotājiem un to produkciju.

Pamazām sākām saņemt vēstules un iegūto informāciju publicējām Twitter kontā. Aicinājām arī uz dažādām diskusijām par ražotājiem un nozari, sadarbībā ar mājražotājiem un mazajiem ražotājiem veidojām konkursus mūsu sekotājiem, balvās dodot ražotāju sarūpētos labumus.

Informācijas plūsmai un apjomam palielinoties, nolēmām, ka ar 140 zīmēm, ko ļauj izmantot Twitter ir par maz, lai pilnvērtīgi nodotu iegūto informāciju no ražotājiem, jau pēc divām nedēļām, februāra vidū, atvērām Latvijas Mājražotāji lapu sociālajā tīklā Facebook.

Šajā lapā varējām jau nodot plašāku un izsmeļošāku informāciju, kā arī rīkot interesantākus konkursus.

Nolūkā aptvert lielāku interesentu pulku, 2014.gada martā izveidojām kontu sociālajā tīklā LinkedIn, kā arī izveidojām lapu Latvijas lielākajā sociālajā tīklā Draugiem.lv.

Veicot aktivitātes sociālajos tīklos, sapratām, ka nepieciešama vietne internetā, kurā būtu apkopota mūsu ievāktā informācija. Saprotams, ka paši saviem spēkiem mēs to nevarētu paveikt un nolēmām dibināt Biedrību, lai kopā turpinātu iesākto, augtu un attīstītos.

Projekta mērķis ir savest kopā pircēju ar ražotāju, izveidojot vienotu datu bāzi internetā, informējot par ražotājiem, viņu produktiem, aktualizējot šo informāciju sociālajos tīklos un šajā mājas lapā, tādējādi veicinot pircēja interesi par nozari, ražotājiem un veicinot pieprasījumu pēc ražotāju produktiem.

Latvijas Mājražotāji ir ne tikai šīs vietnes adrese vai vārdu salikums mūsu Biedrības logotipā. Tas pamazām kļūst par spēcīgu zīmolu, kas apvienos kvalitatīvu pārtikas preču ražotājus, kuriem veselīgas pārtikas ražošana ir ne vien uzņēmējdarbības, bet arī domāšanas veids, nozares viedokļu līderus, speciālistus un mūsu sadarbības partnerus, kam šī tēma ir patiešām svarīga un tuva sirdij.

Lai arī sākotnēji šis projekts radīts pārtikas mājražotāju un mazo ražotāju informatīvam atbalstam, laika gaidā tam pievienojušies arī amatnieki un citi nozares pārstāvji.

Šajā projektā mēs informējam ne tikai par mājražotājiem vistiešākajā izpratnē. Šobrīd mēs apkopojam informāciju par mājražotājiem, zemnieku saimniecībām, kooperatīviem, mazajiem ražotājiem, mājas alus un vīna darītājiem, amatniekiem, neatkarīgi no to juridiskā statusa. Ikvienu, kurš vai nu ir sācis kā mājražotājs vai amatnieks un nu ir jau „izaudzis” un reģistrēts kā juridiska persona vai arī tādus ražotājus, kas strādā, izmantojot dabīgas izejvielas, roku darbu, tradicionālas receptes, ir atklāts, godīgs un neliels uzņēmums, kam noderētu papildus atpazīstamība un mārketinga atbalsts.

2019.gadā, kad top šī mājas lapas versija, projekts Latvijas Mājražotāji jau ir tikai neliela, bet ļoti būtiska daļa no tā, ar ko ikdienā nodarbojas mūsu Biedrība.

500 sekotāju stundas laikā

  • Izveidojot Twitter kontu @Mājražotāji un veicot pirmos ierakstus, stundas laikā tam pievienojās vairāk kā 500 sekotāju, kas apliecināja interesi par nozari un vajadzību pēc šāda konta.

Latvijas Mājražotāji Logo

  • Logotipa izveidei sociālajos tīklos pieteicās vairāki mākslinieki un no vairākiem iesūtītajiem variantiem tika izvēlēts logo, ko izveidojis ilustrators Edgars Sīms

Sociālo tīklu administrēšana

  • Saturu sociālajos tīklos kopš @Mājražotāji kontu izveides, joprojām ik dienu vada un veido projekta autori, sadarbībā ar digitālo satura mārketinga aģentūru Notre

Trešais ietekmīgākais zīmols Latvijā

  • 2015.gada janvārī un martā zīmols Latvijas Mājražotāji ieņēma godpilno trešo vietu ietekmīgāko zīmolu topā, vērtējot zīmolus pēc sekotāju iesaistes.

2015.gadā – devītais ietekmīgākais zīmols Latvijā

  • Zīmols Latvijas Mājražotāji ieņēma godpilno devīto vietu ietekmīgāko zīmolu topā, vērtējot zīmolus pēc sekotāju iesaistes.