Nozares jaunumi

Izmaiņas Pārtikas aprites likumā – Mājražotājiem!

Saskaņā ar Grozījumiem Pārtikas aprites uzraudzības likumā, kas stājās spēkā 2014.gada 26.novembrī, no Likuma izslēgta 4.panta 6.daļa, kas paredz, ka ,,Pārtiku, kas ražota, pārstrādāta vai apstrādāta mājas apstākļos, drīkst izplatīt vietējā tirgū tieši patērētājam, ievērojot higiēnas prasības pārtikas ražošanai, pārstrādei vai apstrādei”

Tātad, vairāk nepastāv tirdzniecības ierobežojumi augu izcelsmes pārtikai, kas ražota mājas apstākļos.

LLKC Mājražotāju ceļvedī drukas versijā diemžēl nav atsauces uz jauno likumdošanu, izmaiņas likumdošanā notika izdevuma sagatavošanas laikā.

Likumdošanas izmaiņas, protams, palīdzēs mājražotājiem jaunu tirgu apgūšanā, tomēr jāatceras, ka papildus būs jāpievērš uzmanība, piemēram, marķējuma prasību ievērošanai, kas nebija aktuāli veicot tiešo tirdzniecību galapatērētājam.

Māris Eiklons, PVD augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vadītājs